Privacy beleid

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring verwijzen “AstraZeneca”, “Wij”, “Ons” en “Onze” naar de AstraZeneca bedrijven binnen de groep. Wij bepalen voor welke doeleinden en op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en/of vrijgegeven in overeenstemming met de interne algemene privacynormen. AstraZeneca neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we over u kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit privacybeleid af en toe gewijzigd wordt. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte stellen wanneer we daartoe verplicht zijn.

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken?

Als u zich moet inschrijven om deze website te gebruiken, een online formulier moet invullen, ons een e-mail moet sturen (bijv. om e-mailupdates te ontvangen of ons te vragen om u meer informatie te sturen en/of uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotie-evenementen, samenwerkingsgelegenheden en onderzoeken), dan kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen en gebruiken, zoals:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Land
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Functie (bijvoorbeeld, als u een professional bent uit de gezondheidszorg die graag meer informatie wenst over onze producten)
  • IP-adressen

Dergelijke informatie wordt door u verstrekt en door ons gebruikt vanuit ons rechtmatige belang om de website te beheren, u te registreren voor diensten waar u zich voor inschrijft en te reageren op uw vragen of informatieaanvragen.

Af en toe kunnen we vertrouwelijke persoonlijke informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld informatie in verband met uw fysieke of geestelijke gezondheid of conditie, maar alleen als u die informatie vrijwillig aan ons verstrekt. In dit geval gebruiken we dergelijke informatie alleen om uw vraag te beantwoorden en, indien van toepassing, om u extra begeleiding te bieden (bijv. om u te informeren over uw recht om een bijwerkingenverslag in te dienen). Door ons die informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij vertrouwelijke persoonlijke gegevens verwerken ten behoeve van de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden en andere verstrekte kennisgeving m.b.t. gegevensverzameling.

Als u deze website gebruikt, een online formulier invult of ons een e-mail stuurt om een bijwerking te melden waar u mee te maken kreeg na het gebruik van een AstraZeneca-product, lees dan de privacyverklaring door voor het betreffende land, beschikbaar via https://aereporting.astrazeneca.com voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bijwerkingen.

Cookies

We kunnen door middel van cookies ook informatie verzamelen over hoe u gebruikmaakt van de website (en andere vergelijkbare technologieën), teneinde de content en de functionaliteit van de website te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door deze service, klikt u op cookiebericht.

Algemene informatie

We gebruiken algemene informatie, zonder individuen te identificeren, om onder andere traffic-patronen van bezoekers te volgen op de website en op specifieke pagina’s, maar ook het websitegebruik, zodat we het ontwerp en de layout van de content kunnen verbeteren.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen eventueel worden doorgestuurd naar andere bedrijven binnen de groep AstraZeneca. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens met derden delen, zoals: IT-providers voor systeemontwikkeling en technische ondersteuning; registeraccountants en consultants om te controleren of we voldoen aan de interne en externe eisen; statutaire organen, wetshandhavingsinstanties en procesvoerende partijen, in overeenstemming met een wettelijke rapporteringseis- of claim; en een opvolger of zakelijke partner van AstraZeneca of de AstraZeneca groep als het een samenwerking/gemeenschappelijke onderneming, gedeeltelijke of volledig, verkoopt, van de hand doet of opzet.

Hoe slaan we de gegevens ons

AstraZeneca slaat persoonsgegevens een aantal jaar op, in overeenstemming met lokale wetten en het Bewaarbeleid documenten van het bedrijf. Voor meer informatie over het Bewaarbeleid documenten van AstraZeneca gaat u naar www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationale overdracht

AstraZeneca-eenheden en derden kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief in landen waar niet dezelfde juridische bescherming wordt geboden ten aanzien van persoonsgegevens als in het land waar u woont. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen op een strikte ‘need to know’ basis en volgens de juiste contractuele voorwaarden (zoals de bindende bedrijfsregels en de EU standaard contractclausules). U hebt mogelijk het recht om een kopie van de bindende bedrijfsregels en/of de EU standaard contractclausules van AstraZeneca te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij AstraZeneca via privacy@astrazeneca.com.

Bindende bedrijfsregels

We hebben Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR’s) geïmplementeerd en daardoor kunnen wij naleving van enkele van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens garanderen. De BCR’s bevatten de plichten met betrekking tot gegevensprivacy van AstraZeneca ten aanzien van de persoonsgegevens die internationaal worden overgedragen.

U kunt hier meer vinden over deze plichten. De BCR’s en rechten die hieruit voortkomen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die oorspronkelijk uit de V.S. komen.

Hoe we uw informatie beschermen

We beschikken over privacy- en veiligheidsbeleidslijnen met als doel om, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de veiligheid en integriteit van al onze informatie te garanderen, inclusief uw persoonlijke informatie.

Meer informatie over hoe AstraZeneca de gegevensprivacy-plichten naleeft, kunt u vinden in onze interne algemene privacynormen.

Welke rechten heeft u?

U kunt op elk moment contact opnemen met AstraZeneca via www.astrazenecapersonaldataretention.com om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die wij van u bewaren, om fouten te corrigeren of informatie te laten verwijderen of uw toestemming in te trekken voor bepaalde manieren van verwerken van uw persoonsgegevens. Als een dergelijk verzoek de plichten onder de toepasbare wetten, reglementen of praktijkrichtlijnen van AstraZeneca of de filialen overtreedt, dan is AstraZeneca mogelijk niet in staat om aan uw verzoek te voldoen, maar dan kunt u ons nog wel verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor verdere verwerking te blokkeren. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens naar een andere data controller onder bepaalde omstandigheden.

AstraZeneca heeft een gegevensbeschermingsmedewerker toegewezen als verantwoordelijke voor het toezicht houden op de naleving van AstraZeneca van de EU gegevensbeschermingswet. U kunt hem contacteren via privacy@astrazeneca.com of p.a. de Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA bij vragen of problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder de EU-wetgeving valt, dan kunt u uw klacht ook neerleggen bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming in uw eigen land. U vindt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Afmelden van verdere berichtgevingen

Als u ervoor hebt gekozen om informatie over onze producten of diensten of die van andere AstraZeneca-bedrijven te ontvangen en u zich voor de ontvangst daarvan wilt afmelden, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacyrequests@astrazeneca.com. In al uw correspondentie dient u duidelijk het volgende te vermelden: uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing), registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van deze website.

In januari 2018 voor het laatst bijgewerkt.

© AstraZeneca 2018